EPA chce do 16 let ukončit pokusy na zvířatech

Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) v úterý oznámila, že přestane vyžadovat testování potenciálně škodlivých chemických látek na zvířatech.

Podle prohlášení EPA se má do roku 2025 snížit počet studií, které zahrnují experimenty se savci. Do roku 2035 mají být zcela eliminovány, i když bude možné získat výjimku. Agentura se navíc chystá investovat více než sto milionů korun do rozvoje alternativních způsobů testování.

„Dokážeme ochránit lidské zdraví i životní prostředí díky moderní etické vědě, který účinně a efektivně dokáže zhodnotit potenciální dopady i bez testování na zvířatech,“ uvádí prohlášení EPA.

(Kdo jsou zvířata, na kterých provádíme pokusy?)

Celá desetiletí EPA vyžadovala testování na mnoha druzích zvířat (včetně potkanů, psů, ptáků i ryb) kvůli možné toxicitě chemických látek a splnění federálních bezpečnostních standardů. Agentura však neuvedla, jaký je poměr experimentů prováděných na savcích (které mají do roku 2035 vymizet) a experimentů prováděných na ostatních druzích zvířat.

K rozhodnutí EPA se pochvalně vyjádřili zástupci Humánní společnosti USA. „Je to poprvé, co se vládní organizace k něčemu podobnému zavázala s pevně stanovenými termíny,“ prohlásila viceprezidentka pro otázku pokusů na zvířatech v HSUS.

(Výzkumníci z missourské univerzity oslepili a zabili šest bíglů kvůli neprůkazné studii)

O možnosti směřující ke zmírnění či kompletnímu nahrazení vivisekce se zajímají i další americké vládní agentury, včetně NIH či FDA. FDA například loni navrhla ukončení zneužívání psů a ukončila zneužívání veverek ve studii o nikotinu. NIH zase v roce 2015 oznámila ukončení invazivního výzkumu na šimpanzích a prvních padesát šimpanzů bylo propuštěno do azylu.