Tiché utrpení jako oslava svátků klidu a míru – co čeká kapra, než se dostane na váš stůl?

Znovu nastává čas, kdy se na rozích ulic našich měst začínají objevovat kádě přeplněné kapry, jejichž krví rudnou chodníky. Ale co všechno předchází tomu, než se kapr do takové kádě dostane?

Takzvaný „výrobní“ cyklus kapra v průmyslové líhni představuje období od výtěru až k prodeji. Ryby jsou v chovech oddělené podle stáří. Celý proces začíná v řízeném prostředí v rybích líhních, kde proběhne umělý výtěr. Veškerá manipulace s rybami je prováděna na suchu, jsou tedy opakovaně vyndávány z vody na vzduch, kde se dusí.

Ryby se dělí podle pohlaví již při výlovu z tzv. matečných rybníků. Ty slouží k odchovu generačních ryb, tedy pohlavně vyspělých jedinců schopných rozmnožování. Pro kontrolu se ryby v líhních prohlíží znovu. Jikernačky jsou váženy a označovány štítky. Každá má své vlastní číslo, které je jí různými způsoby připevňováno. Někdy „stačí“ kovová známka a drátek, který se propíchne hřbetní ploutví (viz video z roku 2016 z třeboňské rybářské školy).

Vylovené ryby jsou umístěny do manipulačních rybníčků a vzápětí je přemístí do nádrží v rybí líhni. Pomocí hormonální stimulace a řízeným zvyšováním teploty vody ryby připravují k výtěru. Hormonální stimulace, tzv. proces hypofyzace ryb, je provedena injekčně do hřbetního svalu, pohlavní žlázy nebo srdce. Tento hormonální preparát se získává z kapřího mozku, který je po usušení rozdrcen. První dávka je aplikována po vážení a označení. Od této doby do výtěru zbývá 24 hodin. Ke druhé dávce dojde dvanáct hodin před výtěrem a aplikuje se pouze jikernačkám. Těm je také křížovým stehem zašit pohlavní otvor, jelikož při silné ovulaci dochází k úniku jiker a průniku vody, což jikry znehodnocuje.

K veškeré manipulaci s kapry dochází na suchu.

Celý výtěr probíhá uměle a jde o mechanické vypuzení. Při samotném výtěru je u jikernaček přestřižen steh na pohlavním otvoru a jikry jsou vytlačovány mechanicky. Podobně i z mlíčňáků vymačkávají sperma – „mlíčí“ se sbírá do jedné nádoby, a jikry jsou tak oplozeny spermatem více kaprů. Při získávání jiker i mlíčí je nutné zamezit styku s vodou, ryby jsou tedy částečně osušeny. Voda totiž funguje jako aktivátor spermií i jiker (ty se mají ale aktivovat až po jejich smísení). Jikry se smísí s mlíčím, přidá se voda, která proces aktivuje. A celý cyklus začíná znovu…

(Proč mír a láska začínají na vašem talíři)

Už při výlovu z matečných rybníků dochází u ryb k velkému stresu, teplotním šokům, nedostatku kyslíku, poranění i mrzačení, dokonce i úmrtí postižených jedinců. Při jakékoliv manipulaci je jim stírán ochranný sliz, který brání vstupu infekce. I sebemenší poranění se tak může stát fatálním. Dva měsíce před samotnou porážkou kapři již nedostávají žádné krmivo. Po výlovu je ještě čeká dlouhý proces neustálého nakládání a vykládání z kádě do kádě. Kapři, které vidíme v kádích na ulicích, jsou proto hladoví a vyčerpaní. A to je čeká ještě „zbavení života, kuchání, odstranění šupin a ploutví, půlení, porcování, stahování, filetování…“ nebo je na přání zákazníků prostě hodí ještě živé do igelitky, aby si je v rámci vánoční euforie a falešného klidu a míru lidé umlátili doma sami. Vždyť ryby přeci necítí bolest, že?

Přitom právě kapři patří mezi nejvnímavější tvory této planety. Svou skvělou pamětí a dalšími rozvinutými kognitivními dovednosti strčí hravě do kapsy většinu „vyšších“ obratlovců, a to včetně některých druhů primátů. O jejich schopnosti cítit bolest i stres vypovídá velké množství studií (i když by na to bohatě stačil selský rozum).

Na fotce dole je stánek firmy Třeboňský kapr (Rybářství Třeboň), která je jedním z největších producentů sladkovodních ryb v ČR a v Evropě. Firma pořádá mimo jiné i lovecké akce, hony a sportovní rybolov. Cítíte ten klid a mír kolem?

A nakonec se sluší ještě zdůraznit jednu věc. V roce 2017 jsme se zúčastnili Světového dne veganství v Brně s přednáškou „Kapr nezemřel za vaše hříchy“. Předložili jsme vám možnost, jak těmto nebožákům pomoci. Nicméně, pokud nemáte k dispozici prostory, kde by se kapři mohli zotavit alespoň do jara, o jejich záchranu se prosím nepokoušejte. S největší pravděpodobností by vaše snaha vyústila jen v pomalou a krutou smrt na dně řeky či rybníka.

Pokud vám utrpení jiných bytostí není lhostejné, zkuste letošní Vánoce oslavit jako skutečné svátky klidu a míru a zvolte některou ze soucitnější variant štědrovečerní večeře. Mnoho inspirací najdete na webech VG, Soucitně či Vánoce bez násilí.